0

Hensikten med forslaget er å bidra til en rimelig fordeling av de økonomiske kostnadene forbundet med opplæring av barn og unge som bor i barneverninstitusjoner utenfor eget hjemfylke.
Forslaget medfører ingen endringer i institusjonsfylkets helhetlige ansvar for å oppfylle beboernes opplæringsrettigheter etter opplæringsloven.

av Torkelsen, Jan H., publisert 15. oktober 2007 | Skriv ut siden