Vest-Agder fylkeskommune bidrar med en million kroner til oppstart av utbygging av Tingvatn Fornminnepark og Besøkssenter. Det besluttet hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø i dag under forutsetning av at Hægebostad kommune bevilger tilsvarende beløp. Utviklingen av parken er en videreføring av en prosjektplan som hovedutvalget vedtok i november 2005. Siden har fylkeskommunen bidradd med betydelige midler til prosjektoppstart og iverksetting av etableringen av virksomheten.

Fylkeskommunen og Hægebostad kommune har, etter at Forsvaret nedla sin virksomhet i Hægebostad, samarbeidet om å utvikle en tidligere forsvarseiendom og et tilgrensende område rikt på kulturminner til Tingvatn Fornminnepark og Besøkssenter.  Fylkeskommunen kjøpte Tingvatn militærleir fra Forsvaret i 2003 sammen med kommunen.
Prosjektet inngår i fylkeskommunens strategi for utvikling av opplevelsesindustrien. Det betegnes som positivt å få frem et prosjekt av denne størrelse i innlandet. I tillegg bygger det på noe av det viktigste i fylkets historie - Tingvatn og Snartemosverdet. Fylkeskommunen ser på prosjektet som helt sentralt i utviklingen av kulturbasert næringsutvikling i fylket. Det er også et viktig element i strategien knyttet til ”Framtidsbygda” som skal være med å sikre så vel bosetting som arbeidsplasser i indre deler av fylket.
Modell av Snartemosverdet
Modell av Snartemosverdet

av Torkelsen, Jan H., publisert 17. oktober 2007 | Skriv ut siden