Utgangspunktet for godtgjøringsfastsettingen er godtgjøringen fylkesordfører Thore Westermoen mottar. Den tilsvarer stortingsrepresentantenes lønn.
Fylkesordfører Toril Runden vil heretter få 80 prosent av hva Westermoen mottar. Det er en økning på 20 prosent. Godtgjøringen til hovedutvalgslederne Damman og Haavorstad økes fra 50 til 60 prosent av fylkesordførerens. Opposisjonsleder Arild Birkenes vil motta en godtgjøring på 50 prosent av fylkesordførerens.
Politikere som gis fast godtgjøring har ikke krav på møtegodtgjøring, gruppeledergodtgjøring eller tapt arbeidsfortjeneste i fylkeskommunal sammenheng.

av Torkelsen, Jan H., publisert 24. oktober 2007 | Skriv ut siden

Error loading MacroEngine script (file: ~/macroscripts/heltblank/content/right.cshtml)