- Da de nye bestemmelsene var til høring kom det ingen vesentlige innvendinger til de nye reglene. I etterkant har vi imidlertid sett at de nye reglene ville kunne slå uheldig ut for de som nå er i ferd med å avslutte sin videregående opplæring i Reform 94. Særlig gjelder dette de som fullfører videregående opplæring våren 2008 og som ut fra nåværende regler har planlagt å ta ekstrafag vinteren 2008/09, for deretter å søker høyere utdanning høsten 2009. Disse ungdommene vil nå likevel få muligheten til å ta de ekstrafag de har planlagt, og få uttelling for disse, selv om de søker høyere utdanning først etter at bestemmelsene om førstegangsvitnemål er trådt i kraft, sier Øystein Djupedal.
For at søkere fra Reform 94 skal behandles så likt som mulig med søkere som fullfører sin videregående opplæring i Kunnskapsløftet, er det derimot rimelig at regelen om bortfall av fordypningspoeng fra og med 2009 gjelder for alle søkere uavhengig av når de har fullført sin videregående opplæring  – Dette betyr at vi får et rettferdig konkurranseforhold mellom søkere til høyere utdanning enten de har ”gammel” eller ”ny” videregående opplæring, sier Djupedal.
Overgangsbestemmelsene som er fastsatt presiserer vilkårene for å konkurrere i kvote for førstegangsvitnemål fra og med høsten 2009 for dem med primærvitnemål fra videregående opplæring i Reform 94. Disse søkerne skal beholde mulighetene til opparbeiding av realfagspoeng og til å ta tilleggsfag ut over de ordinære tre år til fullføring av videregående opplæring. Denne muligheten vil gjelde så lenge søkeren ikke er eldre enn 21 år, og innenfor den totalrammen for beregning av realfagspoeng som gjelder fra og med 2009.

av Torkelsen, Jan H., publisert 15. oktober 2007 | Skriv ut siden