-Vi skal fullføre utbyggingen av Tangen videregående, og oppruste skolene våre både bygningsmessig og kompetansemessig. Vi må også utvikle samhandlingen med Universitetet i Agder, og sloss for at vårt nye universitet får sin rettmessige del av midlene som går til forskning og utdanning i landet vårt, sa han.
Fylkestingets konstituerende møte i Mandal rådhus
Fylkestingets konstituerende møte ble avholdt i Mandal rådhus
Westermoen ønsker at fylkeskommunens politiske organer skal behandle flere saker som gjelder miljø og energi. -Dette i erkjennelse at klimapolitikken er vår felles utfordring og at viktige bedrifter i vårt fylke er storforbrukere av energi. Energiplanen er en god begynnelse på dette.
I desember skal det nye fylkestinget avgi uttalelse til regionreformen som er under arbeid i regjeringen. -Min anbefaling til fylkestinget i den sammenheng vil være kjent: uansett hvor lite eller hvor mye det kommer ut av forvaltningsreformen på nasjonal basis, bør det gjennomføres en regionreform for Agderfylkene. Jeg mener både Aust-Agder og Vest-Agder har mye å tjene på å samordne og forene sine ressurser i ett felles Agder, til beste for en god og bærekraftig utvikling av hele landsdelen, sa Westermoen.
Fylkesordføreren viste til at forholdet mellom kommunene i fylket og fylkeskommunen i dag er preget av tillit og god samhandling. -I perioden som kommer er jeg sikker på at vi skal utvikle dette ytterligere, ikke minst gjennom de interkommunale samarbeidsorganene som vi fra fylkeskommunen har støttet opp om fra første dag, fastslo fylkesordføreren.
Les hele tiltredelsestalen til fylkesordfører Thore Westermoen her.

av Torkelsen, Jan H., publisert 10. oktober 2007 | Skriv ut siden