Det er oppfordringen som både ungdom og politikere får når det 8. november inviteres til ungdomskonferanse i Kristiansand.  100 ungdommer mellom 15 og 25 år og 40 politikere fra Agderfylkene skal sammen snakke om viktige tema for landsdelen. Sammen skal de komme med forslag til et nytt Agder.

av admin, publisert 19. oktober 2007 | Skriv ut siden