Forvaltningsreformen sto øverst på dagsorden da fagfolk på trafikksikkerhetsområdet fra Statens vegvesen, politiet, Trygg Trafikk, fylkestrafikkutvalgene og kommunene var samlet til TS-fokus i Arendal nylig. I følge nettsidene til Statens vegvesen fremkom det et massivt krav om øremerking av statlige midler til trafikksikkerhet. Satsing på trafikksikkerhet over veibudsjettet er tydeligvis ett av de store ankepunktene omkring den forestående forvaltningsreformen, med overføring av myndighet fra Statens vegvesen til de nye regionene.

Det er klart at en slik øremerking er det motsatte av grunnlaget for reformen, som sier at regionene selv skal bestemme hvordan man vil disponere rammetilskuddene for øvrige riksveier, inkludert det som i dag blir bevilget til trafikksikkerhet. Blant deltakerne på konferansen var det tydeligvis en velbegrunnet frykt for at overgang til rammetilskudd vil kunne gi en ulik satsing på trafikksikkerhet mellom regionene fra 2010.
Gjennom gruppediskusjonene kom det frem at man ønsker statlige føringer for trafikksikkerhetspolitikken, og at den nasjonale handlingsplanen for trafikksikkerhet må gjøres til et mer styrende dokument overfor de nye regionene. I det hele var det en utbredt oppfatning at trafikksikkerhetspolitikken må sikres en nasjonal styring, og ikke forvitres gjennom ulike varianter i de mange regionene.

av Torkelsen, Jan H., publisert 10. oktober 2007 | Skriv ut siden