-På gårsdagens møte ble flere sider ved systemet gjennomgått. Det ble klart at det tar noe tid å få rettet opp akutte feil i samarbeid med et lokalt firma. Alle parter står nå på for å intensiverBussmetro-holdeplasse arbeidet maksimalt. Samtlige holdeplasser vil nå bli gjennomgått med henblikk på å bedre stabiliteten og det vil bli foretatt tekniske oppgraderinger.
Os opplyser at Fara også vil oppgradere programvaren for å styre trafikklys fra bussene. Det innebærer at de bussene som er pålogget systemet vil kunne påvirke prioriteten sin i lyskryss. -Det gir sjåførene en motivasjon for å benytte systemet fullt ut, sier Inge Os.
-Fra VAK’s side står vi på for at publikum fortsatt skal oppleve å få et meget godt tilbud gjennom metroen i Kristiansand, sier han.

av Torkelsen, Jan H., publisert 12. oktober 2007 | Skriv ut siden