Selskapet skal ha flere oppgaver. Det skal forvalte midler til utvikling og produksjon av audiovisuelle produksjoner som kortfilmer, dokumentarfilmer, animasjonsfilmer og dataspill. Det skal også forvalte midler til utvikling av filmfaglige tilbud til barn og unge og til kompetanseutviklende tiltak, også for barn og unge gjennom kurs og andre tiltak. Selskapet skal bistå bransjen med rådgiving og bidra til utvikling av faglige nettverk.

av Torkelsen, Jan H., publisert 24. oktober 2007 | Skriv ut siden