Dagens Næringsliv har gjennomført en kartlegging av gründervirksomheten i Norge i samarbeid med ekspertise fra Handelshøgskolen i Bodø. Kartleggingen gir en dokumentasjon av mengde og overlevelsesnivå for årlige etableringer av nye aksjeselskaper i perioden 2000 til 2005 per fylke per 1000 innbyggere mellom 16 og 67 år. I perioden startet 8,9 personer av 1000 i aldergruppen i Vest-Agder årlig opp aksjeselskap. I samme periode måtte 5,8 personer i samme kategori årlig avikle. Det gir en netto på 3,1 nye selskaper hvert år per 1000 vestegd i aldergruppen. Nest beste fylke - Aust-Agder – oppnår en netto på 2,3.

Det er også verd å merke seg at blant de seks beste kommunene på gründertoppen i samme kartlegging ligger fire Agder-kommuner. Øverst ligger Eidfjord i Hordaland fulgt av Sirdal og Åseral i Vest-Agder. Deretter følger Hemsedal i Buskerud og de to Aust-Agder-kommunene Bykle og Evje og Hornnes. Det er tydelig at den eksplosive hyttebyggingen i fjellkommunene har gitt uttelling i form av et gründerbelte i indre-Agder. Selv om kystkommunene på Agder ikke når like høyt opp som de i indre-Agder viser kartleggingen også, som en fremtredende trend, at det er et sammenhengende sterkt gründerbelte fra Lillesand til Stavanger. En finner ikke noe bortimot tilsvarende andre steder i landet.
Førsteamanuensis Erlend Bullvåg ved Handelshøgskolen i Bodø som er sentral i kartleggingsarbeidet mener nettotallet gir det beste bildet på gründervirksomheten siden en får et bilde av hvor mange gründere som faktisk overlever. Han mener, i følge Dagens Næringsliv, at tilførsel av aksjeselskaper er et godt mål på dynamikken i det lokale næringslivet rundt omkring i Norge.
Seniorforsker James Karlsen ved Agderforskning sier til samme avis at han ikke er overrasket over at Agder-fylkene gjør det bra.  -Også andre undersøkelser har vist at næringslivet i Agder-regionen har gjort det meget bra de siste årene. Dette skyldes trolig en opptur i olje-, gass- og prosessindustrien samt hyttebygging i fjellkommunene, sier han.

av Torkelsen, Jan H., publisert 11. oktober 2007 | Skriv ut siden

Hvert opplæringssted har følgende navn:
Lister videregående skole, avdeling Flekkefjord
Lister videregående skole, avdeling Kvinesdal
Lister videregående skole, avdeling Eilert Sundt
Lister videregående skole, avdeling Lista
Lister videregående skole, avdeling Lyngdal