Da hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø i dag behandlet en kommunedelplan for deler av Flekkerøy i Kristiansand  berømmet utvalget det omfattende utredningsarbeidet som kommunen har utført. De aktuelle plandelene omfatter deler av strandsonen langs kysten ved Mæbøsfjorden, Lindebøkilen og Kjærskilen samt arealer i Paulen, Laksevika, Kjeldevika, Åshavn og Grunnevollkilen. I 1995 var det registrert rundt 216 bygg i disse områdene, mens dette nå er økt med 213 nye bygg. Hovedutvalget gjør det klart at byggingen i strandsonen og omgjøring av sjøboder til fritidsboliger nå må opphøre.

av admin, publisert 17. oktober 2007 | Skriv ut siden