-Aust-Agder fylkeskommune videreutvikler, i påvente av en avklaring av oppgaver og inndeling av det regionale Norge, samarbeidet med Vest-Agder fylkeskommune. Felles handlingsprogram videreføres, og arbeidet med en regionplan for Agder er påbegynt. Det arbeides med å ta ut samarbeidsgevinster på ulike områder innen tjenesteproduksjonen, skriver fylkesrådmann Arild Eielsen i innledningen til sitt forslag til økonomiplan 2008 til 2011 for Aust-Agder fylkeskommune.

Eielsen har imidlertid lagt inn en sikkerhetsventil når det gjelder driftssamarbeid. Han legger til grunn at det fram til sommeren 2008 ikke må gjøres endringer som er irreversible dersom ikke Agder blir en del av samme region. Når spørsmålet om inndeling og oppgaver avklares våren 2008, må det legges opp en strategi ut fra det vedtak Stortinget fatter, skriver han.
Fylkestinget i Aust-Agder gikk i en uttalelse om regionreformen i juni inn for at det må overføres betydelige oppgaver utover det regjeringen har forelått. Fylkestinget vedtok videre å gå inn for regionmodellen, og mente at ”en region bestående av Agder-fylkene og Telemark, eller Agder-fylkene, Telemark og Vestfold er de mest aktuelle og beste.
Det er enighet om at det skal utarbeides en regionplan for Agder som kan vedtas i 2009, og være gjeldende fra 2010. Siktemålet med en slik plan må være å få til en helhetlig og langsiktig utvikling som kan komme hele landsdelen til gode.
De to fylkeskommunene startet fra i år et samarbeid om et felles hanlingsprogram. Både Eielsen og fylkesrådmann Tine Sundtoft i Vest-Agder foreslår at man legger opp til de samme prioriterte innsatsområdene som i 2007:
                        -Regionale utfordringer
                        -Digitale Agder
                        -Infrastruktur for nyskapning
                        -Styrke kompetansen
                        -Bransjerettede tiltak
                        -Internasjonalt samarbeid
I felleskap legger de to fylkeskommunene inn vel 26 millioner kroner til å gjennomføre fellesprogrammet. Eilelsen foreslår at Aust-Agders andel skal være på 12,6 millioner kroner.

av Torkelsen, Jan H., publisert 15. november 2007 | Skriv ut siden