Med en reell vekst på 500 mill. kroner vil fylkeskommunene ikke bli gitt full kompensasjon fra staten for den demografiske utviklingen. Dette innebærer at det i det økonomiske opplegget fra regjeringens side er lagt inn krav til effektivisering.

Det er også andre kostnadskrevende nye tiltak som staten har vedtatt som fremover må iverksettes i fylkeskommunene. Gratis læremidler i videregående opplæring innfases gradvis fra høsten 2007 hvor videregående trinn 2 ble omfattet av ordningen. Fra høsten 2008 vil også videregående trinn 3 bli omfattet av ordningen. Våren 2008 tar regjeringen sikte på å fremme et forslag om endring av opplæringsloven som innebærer at alle voksne over 25 år, og ikke bare de som er født 1978 eller senere, gis rett til opplæring. Fylkeskommunene er nå i gang med å sette i verk den omfattende utdanningsreformen Kunnskapsløftet som fokuserer på sammenhenger og kvalitet i opplæringen, og vektlegger opplæring tilpasset den enkelte elevs evner og forutsetninger.

av Torkelsen, Jan H., publisert 19. november 2007 | Skriv ut siden