Planarbeidet ledes av en allerede valgt politisk styringsgruppe representert ved tre politikere fra hvert av de to fylkene; Oddvar Skaiaa, May Britt Lunde og Eyolf A. Bakke fra Aust-Agder, og Åse Tønnessen Sæbø, Arild Birkenes, og Gunnar Rostveit fra Vest-Agder. Fylkesrådmennene har utpekt de fire folkehelserådgiverne i Aust-Agder og i Vest-Agder fylkeskommune til arbeidet med å utrede planen. Prosjektgruppen skal sikres faglige innspill i planarbeidet fra en faggruppe.

Første milepæl i planarbeidet vil være en oppstartskonferanse i april. Deretter skal første utkast til planen være ferdig i juni med påfølgende høringsrunde, og vedtas i fylkestingene i desember.

Saksbehandler i fylkeskommunens administrasjon: Rådgiver Oddmund Frøystein, tlf 38 07 45 12 / 920 13 928

Farsund 17. mars 2009

Informasjonstjenesten

Jan Torkelsen


Fu22-09

av Torkelsen, Jan H., publisert 19. november 2007 | Skriv ut siden