1. januar i år hadde Vest- Agder 163.702 innbyggere. I sommer rundet antallet 165.000 innbyggere.  I perioden 1997-2006 var det gjennomsnittlig en årlig økning i fylkets folketall  på 0,71 prosent mot 0,56 prosent for landet totalt sett. I denne perioden økte folketallet i fylket med gjennomsnittlig 1.777 personer per år. Av dette utgjør fødselsoverskuddet 570 personer, og netto innflytting 1.207 personer. I 2006 økte folketallet i Vest-Agder med 0,85 prosent.

Befolkningsveksten i Vest-Agder fordeler seg ikke jevnt over hele fylket. Ved inngangen til 2007 bodde 47,5 prosent av fylkets innbyggere i Kristiansand. De kommunene som hadde den største prosentvise veksten fra inngangen til 1998 til inngangen på 2007 var Søgne, Kristiansand, Mandal, Songdalen og Lyngdal. Resultatet er at en stadig større andel av befolkningen bor i og omkring Kristiansand selv om tettstedskommuner som Mandal og Lyngdal hadde en god befolkningsutvikling for tiårsperioden sett under ett.
Vest-Agder har en relativt ung befolkning i forhold til landsgjennomsnittet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 13. november 2007 | Skriv ut siden