-Det er ikke dokumentert at alt tannhelsepersonell som gruppe har fått negative helseeffekter knyttet til kvikksølveksponering. Eksponeringen kan ha ført til senskader hos enkelte. Dette tar vi på alvor og det er viktig at disse personene oppsøker lege for videre oppfølging, sier statsråd Bjarne Håkon Hanssen etter å ha møtt aktuelle organisasjoner i går. - Det er vanskelig å anslå hvor mange dette er, men det er svært viktig at de som har fått slike helseskader blir undersøkt slik at de får de rettighetene de har krav på, sier statsråden i en pressemelding.

av Torkelsen, Jan H., publisert 19. november 2007 | Skriv ut siden