Fra årsskiftet økes egenandelene for brukere av Transporttjenesten for funksjonshemmede. Det legges opp til en heving av egenandelene på ti prosent for den såkalte brukergruppe to – det vil si de fleste brukere. For prioriterte brukere blir økningen på fem prosent. Det er nå to år siden andelene har vært justert. Transportavtalene med drosjenæringen går ut i 2008 og skal reforhandles. Dette vil få betydning for kostnadene til bestillingstransporten.

av Torkelsen, Jan H., publisert 21. november 2007 | Skriv ut siden