Seks skoler og tre lærebedrifter skal de to neste årene motivere utdannings-Norge til å bli stadig bedre på opplæring, kreativitet og nyskaping. I går ble det klart at Elkem Solar i Kristiansand er en lærebedriftene. - Det foregår mye spennende arbeid rundt omkring i norske skoler og lærebedrifter. Gjennom demonstrasjonsvirksomhetene spres gode eksempler som kan inspirere og motivere andre skoler og lærebedrifter, sa kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell da han i går offentliggjorde om saken.

I begynnelsen av neste år vil Elkem Solars virksomhet i Kristiansand være i gang med rundt 200 ansatte hvorav 12 er lærlinger innen prosessfag. Opplæringsvirksomheten er imidlertid i god gjenge.
I juryens begrunnelse for å velge Elkem Solar til demonstrasjonsbedrift trekkes det frem at bedriften, som er under oppbygging, satser systematisk på opplæring. Den fremstår som en lærende bedrift der lærlinger og samarbeid med utdanningsinstitusjoner har sin naturlige plass. Bedriften ser på lærlingordningen som en viktig del av sin produksjonsstrategi. Det er etablert spennende samarbeid med aktører i hele skolesystemet fra fadderordning med fire grunnskoler til samarbeid om opplæring i alternative energiformer med Kvadraturen skolesenter og Universitetet i Agder. Bedriften har gjort et solid arbeid i forhold til fadderprogram og instruktøropplæring som vil ha stor overføringsverdi til andre typer bedrifter. Juryen påpeker at bedriftens etablerte forhold til skoleverket ligger svært godt til rette for å ta opp i seg Kunnskapsløftets intensjoner.
Ordningen med demonstrasjonsskoler og demonstrasjonsbedrifter har eksistert siden 2002.
Demonstrasjonsbedriftene utmerker seg ved at de er godt i gang med innføring av Kunnskapsløftet og samarbeider med aktuelle aktører for en helhetlig fag- og yrkesopplæring. Det er lagt vekt på at de har systemer som kan være interessante for andre bedrifter uavhengig av bransje.
Demonstrasjonsskolene får et tilskudd på én million kroner fordelt på de to årene, mens demonstrasjonsbedriftene får 50 000 kroner for hver lærling, begrenset opp til én million kroner fordelt på de to årene.
Om Elkem Solar
Elkem Solar utvikler en effektiv metallurgisk prosess for å produsere silisiummetall til solcelleindustrien. Tilgangen til silisiummetall med riktig kvalitet begrenser i dag veksten i solcelleindustrien.
Verdens energibehov er sterkt økende. Elkem Solars ambisjon er at solen raskest mulig skal bli verdens viktigste energikilde. Bedriften er et resultat av selskapets kjernekompetanse og vilje til å satse på avansert forskning og utvikling over tid. En har satset på et miljøvennlig industrieventyr som gjør det lønnsomt å bruke solcellepanel som energikilde. I Kristiansand bygges en miljøvennlig og moderne fabrikk som skal produsere superrent silisium. Produksjonen skjer i fem selvstendige prosesser som spenner fra metallurgisk prosess til avanserte helautomatiserte prosesser. Hver prosess blir en egen virksomhet som samarbeider tett med resten av verdikjeden.

av admin, publisert 2. november 2007 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Ungt Entreprenørskap Logo
  av jto, 06.11.19

  Ny langsiktig avtale mellom fylkeskommunen og Ungt entreprenørskap Agder

  Les mer
 • Lyngdal Vgs Åpningsarrangement 2019
  av jto, 29.10.19

  Flott opprustet skolebygg åpnet i Lyngdal

  Les mer
 • KKG Konferanse
  av jto, 29.10.19

  KKG lager møteplass for lærlinger og bedrifter

  Les mer