Vest-Agder fylkeskommune vil bidra mede en halv million kroner til knoppskytingsprosjektet Spinny.  Det er et nasjonalt program for knoppskyting i næringslivet med to hovedmål. Det ene er å dekke samfunnets behov for at potensialet i forretningsideer, som faller utenfor bedriftenes egen kjernevirksomhet, likevel blir forsøkt kommersialisert. Det andre er å bidra til økt interesse i bedriftene, for å investere i nye bedrifter også gründerbedrifter, som er etablert uten deres medvirkning.

Sørlandets Teknologisenter er sentral i prosjektet. Senteret inngår som en viktig del av infrastrukturen for regional nyskaping i begge Agder-fylkene. Med et Spinny- prosjekt vil teknologisenteret kunne utnytte erfaringer, kompetanse og kunnskap fra tidligere prosjekter og tiltak med sikte på å realisere ideer og omgjøre dem til kommersielle og vekstkraftige bedrifter.  

Spinnovation har vært et pilotprosjekt i samarbeid mellom Innovasjon Norge og IT Fornebu Inkubator. Prosjektets mål har vært å fremme knoppskyting, som kan bli lønnsomme virksomheter med basis i ideer og kompetanse hos bedrifter. SIVA har videreutviklet dette konseptet til et nasjonalt program. Sørlandets Teknologisenter har sammen med Trøndelag og Østlandet vært en av de første regionene til å realisere erfaringer fra pilotprosjektet Spinnovation og startet et oppstartsprosjekt høsten 2006. Dette har de to fylkeskommunene i Agder støttet med 150.000 kroner hver.

Parallelt har Foreningen for innovasjonsselskaper i Norge på oppdrag fra SIVA videreutviklet dette konseptet til et nasjonalt program som heter Spinny. I denne prosessen har Sørlandets Teknologisenter deltatt aktivt. Programforslaget for Spinny ble overlevert til SIVA våren 2007. Hensikten er at et nasjonalt Spinny-program skal bli en del av statsbudsjettet fra og med 2008.

Sørlandets Teknologisenter har hittil inngått Spinny-rammeavtale med to moderbedrifter. Det er ElkemResearch i Kristiansand og auSystems AS - nå Devoteam AS - i Grimstad. I begge disse bedriftene er det identifisert konkrete ideer, som det nå jobbes med.

av admin, publisert 5. november 2007 | Skriv ut siden