Fylkesrådmannen legger energiplanen fram for fylkesutvalget i dag med følgende innstilling:


Fylkestinget godkjenner forslag til Energiplan på Agder, med de presiseringer som er foreslått i saksframlegget.

Fylkestinget ber om at det blir utformet en energipolitisk handlingsplan for inneværende fylkestingsperiode.
Implementering av tiltak og oppstart av egne prosjekter som innebærer økte kostnader for fylkeskommunen fremmes som egne saker eller innarbeides i de ordinære budsjettprosessene. Fylkesutvalgets møte holdes i fylkeshuset. Møtet starter kl. 1100. Saken skal videre til fylkestinget

av admin, publisert 27. november 2007 | Skriv ut siden