Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø foretok i dag en omgjøring av finansieringsopplegget for en del prosjekter som hovedutvalget har hånd om. Bakgrunnen er at prosjektene har fått endret fremdrift. Det er hovedsaklig regjeringens manglende vilje til å bevilge statlige midler til tredje byggetrinn på Agder Naturmuseum og Botaniske Hage, som medfører at tre millioner kroner, som fylkeskommunen har lagt opp til å bidra med til dette i år, kan omdisponeres.

Hovedutvalget økte sin finansieringsandel til Sørlandsbadet i Lyngdal fra tre til fire millioner kroner. Det medfører at fylkeskommunen dermed har innfridd sin andel av badets finansiering. Potten til første byggetrinn på det nye gruve- og besøkssenteret, som er under etablering på Knaben i Kvinesdal, økes med 750.000 kroner. Vest-Agder fylkeskommune vil også bidra til tilretteling av skytebanen på Evje i Aust-Agder i forbindelse med Landsskytterstevnet i 2009. 300.000 kroner benyttes til å medfinansiere dette prosjektet. Videre bevilget hovedutvalget 150.000 kroner ekstra i år som et ledd i fylkeskommunens fellessatsing med Hægebostad kommune om etablering av Tingvatn fornminnepark og besøkssenter. En del av de frigjorte midlene benyttes også til tilskudd til utvikling på Odderøya og bygningsmessig etterarbeid på Vest-Agders Tusenårssted på Lindesnes.

av Torkelsen, Jan H., publisert 21. november 2007 | Skriv ut siden