" Personlig synes jeg at dette er det beste spillet vi har hatt til nå." Det sier Gunvor K. Andresen i  FN-sambandet Sør.  En rekke elever fra videregående skole i Vest-Agder, deltok i rollespill der de utgjorde sikkerhetsrådet og tok opp vanskelige saker om internasjonal sikkerhet. Kjellbjørg Auestad, assisterende fylkesutdanningssjef,  er spesielt opptatt av at eleven fikk vist den store kompetansen de besitter på så mange områder og de dermed bidrar positiv omdømmebygging for de videregående skolene i Vest-Agder!

"Aktivitetsnivået var høyt, de aller fleste delegasjonene var aktive, og selv om det ikke ble flertall for noen resolusjon så tror jeg elevene gikk hjem med en større forståelse for utfordringene internasjonalt samarbeid byr på."  fortsetter Gunvor K. Andresen i FN-sambandet Sør
Kjellbjørg Auestad"Vi ser gjerne at arrangementet får enda flere deltakerskoler neste år. sier Kjellbjørg Auestad, ass. fylkesutdanningssjef.  Mer informasjon og bilder finner dere på http://www.vennesla.vgs.no/info/nytt2008/fnrollespill.html. Det er resultatet av pressekorpset som bestod av elever fra Vennesla videregående skole.

av Macdonald, Cheryl, publisert 15. november 2007 | Skriv ut siden