Fylkesutvalget vedtok tirsdag en høringsuttalelse fra Vest-Agder fylkeskommune til Forsvarspolitisk utvalg og Forsvarssudien 07. I uttalelsen rettes søkelyset på to tema. Vest-Agder fylkeskommune er kritisk til kutt i MTB-våpenet. Videre uttrykkes det at det ikke er rom for ytterligere kutt i Heimevernet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 28. november 2007 | Skriv ut siden