Ledelsen ved Sørlandets sykehus har orientert ledelsen i Vest-Agder fylkeskommune og Mandal kommune om den vanskelige budsjettsituasjonen for 2008. Sykehuset har fått forverret sin økonomi ved at kravet til nedbetaling av et akkumulert underskudd på rundt 100 millioner kroner har blitt endret av det regionale helseforetaket Sør/Øst. Fylkesutvalget uttrykte seg i dag sterkt kritisk til at Sørlandets sykehus får endret sine økonomiske forutsetninger på denne måten. Fylkesutvalget ber styret i det regionale helseforetaket, stortingsrepresentanter i Aust- og Vest-Agder samt statsråd Sylvia Brustad se på det urimelige i den forverringen som pasientene på Agder her blir utsatt for.

I en uttalelsen skrives det at Sørlandets sykehus var inne i en plan som forutsatte budsjettbalanse i 2010. Nå har sykehusledelsen fått beskjed om å være i balanse innen utgangen av 2008. Dette endrer på viktige forutsetninger og vil, i følge ledelsen ved sykehuset, komme til å berøre pasientene direkte. Uidentifiserte innsparingskrav for medisinsk avdeling ligger på rundt 15 millioner kroner. For å nå dette kravet ser ledelsen nå på nedlegging av rehabiliteringsavdelingen i Mandal, reduksjon av sengeposter i Flekkefjord, Kristiansand og Mandal og en rekke større og mindre innskrenkingstiltak som helt klart vil få konsekvenser for pasientene.

av Torkelsen, Jan H., publisert 27. november 2007 | Skriv ut siden