Fylkestinget skal 11. desember ta endelig stilling til hvor tannhelsetjenestens nye hovedklinikk for Søgne og Sogndalen skal lokaliseres. Da fylkesutvalget behandlet saken i dag støttet utvalget først et forslag om at de offentlige tannklinikkene i Søgne og Songdalen samles til en felles klinikkenhet. Deretter gikk et flertall på sju mot fire av representantene inn for å lokalisere den nye klinikken til Brennåsen i Songdalen. KrF's tre representanter og en av AP's representanter gikk inn for å etablere klinikken i Søgne. Det legges opp til at den nye klinikken vil kunne være i drift fra 2010.

Bakgrunnen for at de to klinikkene nå samles er at det i den någjeldende tannhelseplanen er et siktemål å etablere større klinikkenheter. Dette bidrar til å løse problemer knyttet til bemanningssituasjonen i tannhelsetjenesten. Det medfører i neste omgang at det blir mulig å gi et best mulig tilbud til kommunenes befolkning. En større klinikk skaper et mer faglig stimulerende miljø for tannhelsepersonellet.

Både Søgne- og Songdalen kommuner har vært invitert av fylkeskommunen til å foreslå lokalisering av den nye fellesklinikken. Søgne har forslått å legge klinikken til kommunens rådhus på Tangvall. Songdalen har tilbud lokaler enten på Fagermoen i Nodeland sentrum eller i Brennåsen senter på Rosseland. Fylkesrådmann Tine Sundtoft har etter de vurderinger som er gjennomført valgt å foreslå over politikerne Brennåsen som den gunstigste beliggenheten. I forhold til Tangvall og Nodeland utgjør Brennåsen stedet best offentlig transporttilbud fra begge kommunene. I tillegg er det på Brennåsen gode parkeringsmuligheter for ansatte og pasienter samt enkel adkomst fra E-39.

Det legges opp til at den nye hovedklinikken skal få en bemanning på fem tannleger, to tannpleiere og en resepsjonist. Det vil være mulig for ytterligere et tannlegeteam i et ekstrakontor.

av Torkelsen, Jan H., publisert 27. november 2007 | Skriv ut siden