Vest-Agder fylkeskommune vil være med å ta vare på det kulturhistoriske gjenstandsmaterialet fra virksomheten knyttet til de viden kjente Marna-motorene. Det anses som viktig å sikre bevaring av reservedeler til flere eldre motortyper som er produsert ved Marna Motor A/S – som tidligere het Mandals Motorfabrikk. Det er i tillegg ønskelig å samt samle inn gjenstander til et mulig fremtidig museum knyttet til industrihistorien. Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø fattet i dag de nødvendige beslutningene for å gjennomføre og finansiere de arbeidene som det er behov for i første omgang.

Marna Motor A/S har holdt til på Sanden i Mandal siden 1930. I 1984 gikk motorfabrikken konkurs og bygningsmassen måtte selges. Den tidligere eieren Ole Fridtjof Klemsdal kjøpte opp konkursboet for å redde delelageret, og for å fortsette driften i mindre målestokk. En del avMarna Motor fra delelageret foto Endre Wrånes verksted- og lagerlokalene i Kastellgata 12 ble leid til dette formålet. Bedriften fortsatte i årene fra 1984 til 2007 virksomhet begrenset til reparasjoner og service på Marna-motorer, samt produksjon og salg av reservedeler til flere av de eldre motortypene. Gjennom årene har det samlet seg opp et ganske formidabelt lager av motordeler. Høsten 2006 fikk bedriften beskjed om å flytte ut av lokalene i Kastellgata 12 i løpet av våren/sommeren 2007, fordi hele bygningsmassen skulle rives for å gi plass til et nytt og moderne boligkompleks. Det ble tidlig klart at Marna Motor A/S ikke hadde ressurser til å flytte hele det gamle delelageret til sine nye lokaler på Ballastbrygga.
Vest-Agder fylkeskommune ved Regionalavdelingen ønsket å få gjennomført en dokumentasjon av de gamle bedriftslokalene, samt ta vare på motordeler og gjenstander med tanke på et eventuelt fremtidig museum. Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter utarbeidet på initiativ fra Vest-Agder fylkeskommune en kulturhistorisk dokumentasjonsrapport. Senteret utarbeidet også en kalkyle for flyttingen av relevante motordeler og annet kulturhistorisk materiale. På forsommeren ble det etablert et prosjektet og Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter påtok seg ansvaret for utvelgelse og flytting av det kulturhistoriske gjenstandsmaterialet, og sørget for kontakt med Statsarkivet i Kristiansand vedrørende motorfabrikkens arkiver. I tidsrommet juni – august 2007 ble flyttingen gjennomført.

av admin, publisert 21. november 2007 | Skriv ut siden