Konklusjonen fra forprosjektet er at forutsetningene for etablering av hydrogenfyllestasjoner på Agder er gode. Fremover er det et mål å få med aktører fra forskning, det offentlige og næringslivet til å forplikte seg til å støtte bygging og drift av stasjonene, samt bidra med kompetanse og eventuelt innkjøp av hydrogenbiler til fylling ved de to stasjonene. Samtidig vil
Fylkesordfører Westermoen i hydrogenbil
Fylkesordfører Thore Westermoen i hydrogenbil under et seminar i Kristiansand tidligere i år
prosjektet ha til oppgave å spre informasjon om hydrogen som fremtidens energibærer i Agder. Den langsiktige målsettingen for gjennomføring av prosjektet er å bidra til kompetanseutvikling innenfor hele hydrogenkjeden – produksjon, håndtering, distribusjon og bruk på Agder. I neste omgang satses det på å utvikle hydrogenkompetansen på Agder med tanke på ny langsiktig miljøvennlig næringsutvikling.
I den fasen prosjektet Hydrogenknutepunkt Agder nå går inn i vil en ha som mål om å levere inn en søknad til Forskningsrådet for støtte til etablering av to fyllestasjoner og innkjøp av hydrogenbiler i oktober 2008. Det er uttrykt ønske om at Vest-Agder fylkeskommune skal delta videre i prosjektarbeidet og at fylkeskommunen skal påta seg ledelsen for gjennomføringen.av prosjektet. Fylkesutvalget anbefaler at fylkeskommunen bør ta lederoppgaven.

av Torkelsen, Jan H., publisert 28. november 2007 | Skriv ut siden