Innkjøpsrådgiver Knut Otto Pedersen i bygg- og innkjøpsenheten i Vest-Agder fylkeskommune er valgt som medlem i fagrådet for KS Innkjøpsforum. Forumets formål å høyne forståelsen og kunnskapen om forsyning og innkjøp samt bidra til å effektivisere den totale tjenesteproduksjonen i kommuner og fylkeskommuner. Kommuner og fylkeskommuner er medlemmer i fagforumet.

På forumets årssamling i år ble det lagt frem forslag til nye vedtekter. En av disse er en styrket posisjon for forumets fagråd. Fagrådet velges av årssamlingen og bistår KS i utvikling av fagområdet offentlige anskaffelser. Etter de nye vedtektene, skal fagrådet i tillegg være en styringsgruppe for fagforumet og vil således ha sterk innflytelse på forumets engasjement i strategiske og interessepolitiske spørsmål. Det er en klar forventning om at dette vil bidra til å styrke innkjøp som strategisk satsingsområde i kommunesektoren.
Fagrådsmedlemmene mener at deres posisjon og innsats i KSI vil skape større oppmerksomhet og kunnskap om innkjøp i det offentlige.
Det nye fagrådet består av:
Leder Knut Arthur Olsen, innkjøpsleder i Larvik kommune
Nestleder Ingrid Skaim, innkjøpsleder i Kristiansand kommune og Knutepunkt Sørlandet
Styremedlemmer:
Knut Otto Pedersen, innkjøpsrådgiver i Vest-Agder fylkeskommune
Birgitte Gullestad, innkjøpsleder i Bergen
Marianne Skjerstad Andersen, innkjøpsleder i Oppegård kommune

av Torkelsen, Jan H., publisert 7. november 2007 | Skriv ut siden