Da fylkesutvalget i dag behandlet forslag til budsjett for Vest-Agder fylkeskommune for neste år fremmet Kristelig Folkeparti, Arbeiderpartiet og Høyre et fellesforslag. Dette ble vedtatt med støtte fra Venstres representant, mens Fremskrittspartiets to representanter stemte imot. Forslaget innebærer blant annet at gjennom å øke konsesjonskraftinntektene med tre millioner kroner økes budsjettposter knyttet til utdanning, allmenn kultur, samferdsel og funksjonshemmedes paraplyorganisasjoner. I tillegg ble det flertall for forslag knyttet til kollektivtrafikk , transporttjenesteordningen for funksjonshemmede, et prøveprosjekt ”Hjem for en 50-lapp” og investeringer i fylkesveier.

av Torkelsen, Jan H., publisert 27. november 2007 | Skriv ut siden