Kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell (SV) vil, i følge Kommunal Rapport, styrke språkfagene i videregående skole fra neste høst. Han vurderer å innføre tilleggspoeng for språkfag, slik realfag har i dag. Kunnskapsministeren ser med bekymring på at antall elever som velger språkfag som fordypning nasjonalt er gått kraftig ned. I høst var det bare seks prosent av elevene som valgte språkfordypning.

Kunnskapsministeren legger opp til å slå sammen programfagene språk og samfunn til ettDermed blir det enklere for samfunnsfagelevene å velge språk i sin fagkrets. Han vurderer også om det skal gis tilleggspoeng for språkfordypning på lik linje med realfagene ved opptak til universiteter og høyskoler.
-Det er viktig at et lite land som Norge har bred kompetanse i de store europeiske språkene som engelsk, tysk, fransk og spansk, sier Solhjell til Aftenposten. Han viser også til at land som Kina, Russland og India vil bli viktigere for Norge i årene fremover. Det medfører at det blir stadig viktigere at det finnes nordmenn som behersker disse landenes språk.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. november 2007 | Skriv ut siden