Filmdistribusjon er hovedaktiviteten til neveragain. Et av fire satsingsområder er tidsvitneintervjuer:
Hver eneste kommune i Agder har viktige fortellere. Mange er allerede borte – men har etterlatt seg sine fortellinger i form av videointervjuer, ofte finansiert av og laget av kommunene. I årene fremover vil Neveragain.no publisere mest mulig av dette eksisterende materialet. Det vil også bli gjennomført en kraftinnsats for å sikre opptak av fortellere som ennå er blant oss.
 
Hensikten er åpenbar: Å gi framtidige generasjoner tilgang til primærkildenes egne ufiltrerte versjoner av det de opplevde gjennom det siste hundreårets mest dramatiske periode.
Vest-Agder fylkeskommune har bevilget en million kroner til prosjektet. Beløpet fordeles over tre budsjettår med henholdsvis 400 000 kroner i 2007 og 300 000 kroner i både 2008 og 2009. Fylkeskommunens prosjektstøtte finansieres gjennom regionale utviklingsmidler.

av admin, publisert 1. november 2007 | Skriv ut siden