Det fylkeskommunale veinettet øker med 52 prosent, med tilsvarende økning i de økonomiske KKG-arkitektskisseoverføringene fra staten. Fylkeskommunen har ambisjon om å bli en bedre veieier enn staten har vært. Forslaget til økonomiplan er første del i gjennomføring av en slik politikk. Bevilgningsrammen til drift og investeringer ligger i 2010 15 prosent over det som overføringene i reformen skulle tilsi.

Innen utdanning er det byggeaktiviteter på nybygget på Kristiansand katedralskole Gimle, som utgjør den største lånefinansierte investeringen. I tillegg løper prosjekter tilhørende skolestrukturen, miljøtiltak i skolebygg og energisparende tiltak. Samlet utgjør alle disse prosjektene investeringer til rundt 48 millioner kroner i 2010.

Investeringsorversikt

Millioner kr

2010

2011

2012

2013

Felles

6,5

4,0

4,0

2,0

Utdanning

48,0

13,5

13,5

13,5

Regional

135,0

135,0

135,0

135,0

Tannhelse

2,7

3,0

Sum

192,2

155,5

152,5

150,5

av Torkelsen, Jan H., publisert 14. november 2007 | Skriv ut siden