Enkelte frykter nå en akutt mangel på lærere i matematikk, fysikk og kjemi. Høyre foreslår i sitt alternative statsbudsjett å bruke 30 millioner kroner på seniortiltak til realfagslærerne over 55 år. Målet er å hindre at mange slutter i yrket for tidlig og heller blir i skolen med sin kompetanse så lenge som mulig.
Ifølge Utdanningsforbundet er forholdene for de eldre lærerne dårlig tilrettelagt, noe som fører til at mange slutter i yrket for tidlig.
Direktør Åsmund Lunde i Senter for seniorpolitikk tror at en kombinasjon av penger og andre tiltak er gunstig for å seniorene til å jobbe lenger og vente med pensjonisttilværelsen. -Det er mange gode lærere i 60-årene som burde få mulighet til å arbeide. Men mange eldre lærere føler at de ikke blir «sett» og verdsatt, og da mister man lett motivasjonen for å fortsette i arbeidslivet, sier Lunde til NTB.

av Torkelsen, Jan H., publisert 12. november 2007 | Skriv ut siden