For mange av de nyvalgte ordførerne i Vest-Agder var det første anledning til å møte kolleger, da fylkesordfører Thor Westermoen inviterte til samling i fylkeshuset. På programmet stod felles mål for Sørlandet. Kommunikasjon er viktig og temaene stamvei, jernbane, havn, flyplass, digitaleAgder og mobildekning stod på programmet. Kollegiet var også opptatt av å sikre god kommunikasjon imellom kommunene og mellom kommunen og fylkeskommunen.

av Macdonald, Cheryl, publisert 6. november 2007 | Skriv ut siden