I begrunnelsen trekkes det også frem fire særskilte positive tiltak som Søgne Ungdomslag har stått bak:
1. Filmen ”Ville tilstander”, som handler om alle tenkelige og utenkelige problemer som kan oppstå i et ungdomsmiljø. Temaer som blant annet ungdomsgraviditet, abort, kjønnsykdommer, rus og trafikk.
2. Fritidsklubb for ungdom - enaste i kommunen.
3. Dramagruppe for ungdom og barneteatergruppe.
4. Dugnads- og frivillighetsbase for ulike aktiviteter og arrangementer i kommunen. 9000 dugnadstimer og 200 arrangementer i fjor.
Fra fylkeskommunens side pekes det på at ungdomslagene tradisjonelt blir sett på som en møteplass på tvers av generasjoner. Slik er det også i Søgne ungdomslag, selv om det nok er ungdommen som dominerer med sine aktiviteter. Motivasjonen med arbeidet er å nå så mange ungdommer som mulig med en aktivitet til glede for lokalsamfunnet og å lage et interessant innhold for de som deltar. Når ungdomslaget nå får ledelsen på skolene i kommunen og nabokommunen, politi og politikere til å bruke filmen ”Ville tilstander” – da er det et klart signal på at de klarer å nå måla sine.
Vest-Agder fylkeskommune vil bidra for å løfte aktiviteten til et lag som har arbeidet jevnt og trutt siden 1895 og målrettet med ulike tidsaktuelle ungdomsprosjekter de siste 20 årene.
Det er ordføreren i Søgne kommune, som sendte inn forslag på kandidaten. Vinneren av den nasjonale prisen blir kunngjort på FNs internasjonale frivillighetsdag, 5. desember i God Morgen Norge på TV2. Prisen blir utdelt av kulturministeren.
Vest-Agder ble tildelt den nasjonale prisen i 2006. Prismottakeren var omvisergruppen på Stiftelsen Arkivet i Kristiansand.
Frivillighet Norge deler hvert år ut Frivillighetsprisen. Prisen blir utdelt for å gi frivilligheten et ansikt, for å markere og synliggjøre frivillige og frivillig innsats og for å fremme frivillig engasjement Prisen skal gis til en initiativrik person, lokal forening eller gruppe, som med sine ideer og pågangsmot har bedret trivsel og livskvalitet for andre, samt bidratt til et mer åpent, aktivt og trygt samfunn.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. november 2007 | Skriv ut siden