For kort tid siden fikk elevene på Skarpengland skole i Vennesla en ny vannkjøler. Det var stor festivtas da den var ferdig installert og klar til bruk. Og bak den nye nytelsen står den fylkeskommunale tannhelsetjenesten som har bevilget midler slik at ungdomskoler som fra før ikke har vannkjøler nå får det. -Flere av kommunene i Vest-Agder har fått tilbudet, opplyser konsulent Jarle Valsvik i Den offentlige tannhelsetjenesten i Fylkeshuset i Kristiansand.

-Det er flere grunner til at tannhelsetjenesten ordner vannkjølere til skolene. Brus, sportsdrikker og juice inneholder sukker og syre som påvirker emaljen i tennene. Dette kan etter hvert medføre hull,Anna Tveiten Lüdemann tannslitasje, utvaskede tannflater og kortere tenner, sier tannpleier Anna Tveiten Lüdemann. Hun er prosjektleder i fylkeskommunen for tannhelseforebyggende tiltak.
Da elevene på Skarpengland skole ble orientert om grunnene til at tannhelsetjenesten sponser vannkjølere var det flere som ga uttrykk for at de ser fordeler med å la vann erstatte annet drikke som er skadelig for tennene.

av Torkelsen, Jan H., publisert 6. november 2007 | Skriv ut siden