Prosjektleder for den kommende Tingparken i Hægebostad Åste Einbu Gudbrandsen orienterte nylig kommunestyret i Hægebostad om status for parkprosjektet. Hun kunne rapporterte om at arbeidene går som forutsatt og at en er i rute.  Vest-Agder fylkeskommune har, etter at Forsvaret nedla sin virksomhet i Hægebostad, samarbeidet med kommunen om å utvikle en tidligere forsvarseiendom og et tilgrensende område rikt på kulturminner til Tingvatn Fornminnepark og Besøkssenter. Fylkeskommunen kjøpte i 2003 daværende Tingvatn militærleir fra Forsvaret sammen med kommunen.

Prosjektlederen orienterte om at det er inngått avtaler om opparbeidelse av veier og parkeringsplass. Det skal settes opp steingjerder og tilrettelegges for tomter på bygdetunet. Vanntilførsel, kloakkanlegg og elektriske opplegg står også på listen over oppgaver som skal utføres om ikke lenge. Opparbeidelsen av området er påbegynt og vil bli videreført til våren.
Visjonen for prosjektet er at Tingparken skal bli den største turistattraksjonen i regionen. Prosjektet representerer et ledd i satsing mot reiseliv og besøkende gjennom bruk av kulturminner, det spesielle kulturlandskapet og verneområdene i Hægebostad. Et mål er å få flere arbeidsplasser. Går det som en forventer vil Tingparken trekke inntil 30.000 besøkende årlig.

av Torkelsen, Jan H., publisert 15. november 2007 | Skriv ut siden