Skatteetaten omorganiseres nå i to nivåer - Skattedirektoratet og et regionalt nivå. Skattekontoret Sør-Østlandet, som blir en av fem regioner vil, utover Agder-fylkene, bestå av Telemark, Vestfold, Buskerud og Rogaland. Det skal opprettes en skatteklagenemnd for Skatt Sør etter forslag fra fylkestingene. Fylkesutvalget i Vest-Agder fremmet tirsdag forslag på de tre kandidatene og den ene vararepresentanten fylket skal ha blant de 18 som skal utgjøre den nye nemnda.

De tre kandidatene fra Vest-Agder er:
Aage Danielsen, statsautorisert revisor fra Kristiansand
Marianne Husby, jurist fra Kristiansand
Odd Reidar Loland, autorisert regnskapsfører fra Vennesla
Som kandidat til vararepresentant foreslås autorisert regnskapsfører Bente Fjellestad fra Kristiansand.
Vedtaket i fylkesutvalget ble fattet med forbehold om tilslutning fra fylkestinget.

av Torkelsen, Jan H., publisert 28. november 2007 | Skriv ut siden