Statens vegvesen og Vegdirektoratet har stått for det praktiske arbeidet med utforming av anbudsdokumenter og innhenting av anbud på driftstjenestene til det kommende bompengesystemet. Etter at anbudsfristen løp ut i sommer har Vegdirektoratet foretatt en evaluering av de innkomne anbud og avgitt en innstilling til styret i Nye Kristiansand Bompengeselskap AS.
Ut fra de kriteriene anbudsinnhentingen har vært basert på har styret i Nye KristiansandBompengeinnkreving i Kristiansand Bompengeselskap AS lagt avgjørende vekt på å velge den leverandøren som har levert det økonomisk mest fordelaktige tilbudet. Etter tildelingskriteriene skal prisen i denne sammenhengen vektlegges 60 prosent, kvalitet 20 prosent og teknisk funksjon 20 prosent.
For styret er det viktig å medvirke til at innkrevingskostnadene i bompengeperioden blir så lave som mulig. Det kommer bilistene og brukerne mest til gode at en høyest mulig andel av bompengemidlene kan benyttes direkte til finansiering av de aktuelle samferdselsprosjektene blant annet ny Vågsbygdvei, en lang rekke ”myke tiltak” og økt trafikksikkerhet.
Styret i Nye Kristiansand Bompengeselskap har enstemmig valgt firmaet Trondheimsfirmaet Vegamot AS da tilbudet fra dette firmaet var det klart økonomisk mest fordelaktige. Det vil dermed bli inngått en intensjonsavtale med firmaet. En endelig kontrakt kan først inngås etter at Stortinget har vedtatt ”Samferdselspakken for Kristiansandsregionen”. Det kan først skje på vårparten neste år.

av Torkelsen, Jan H., publisert 22. november 2007 | Skriv ut siden