Kvinesdal videregående skole steppet inn og hjalp kommune da det nylig ble arrangert Kommunedagen. For at de nesten 500 ansatte i kommune alle skulle kunne delta bidro elever fra helse- og sosial linja ved skolen ved å stille opp som "dag-vikarer".  Dessuten laget kokkeelever festmiddagen som avsluttet kommunedagen 07.

Kommunedagen 07 i KvinesdalHer kan du lese hva EMMA PEDERSEN, elev ved Kvinesdal vioderegående skole, har skrevet om Kommunedagen.
Ca. 470 personer var fredag 2. november samlet i Kvinesdalshallen for å være med på kommunedagen. Dette var andre gangen det ble arrangert, ettersom fjordårets kommunedag var en suksess. Alle kommunale etater var stengt slik at arbeiderne kunne ha muligheten til å være med på dette.
Kommunedagen er et stort seminar innen den offentlige sektoren i kommunen. Formålet med denne dagen er, i følge Hege Isdal som er en av arrangørene, å samle arbeiderne i kommunen for å gi dem en opplevelse de kan ha sammen. Som Hege Isdal sa, så er Kvinesdal én stor arbeidsplass, ikke mange små.
Dagen ble startet av  Jan Atle Andersen som snakket om ansvar. Han er en kjent inspirator og Jan Atle Andersenkonfliktbehandler, han har skrevet boken ”Uskikk og folkeskikk på jobben”. Han har også laget kommunikasjonsregler som alle ansatte i Kvinesdal kommune skal jobbe etter. Han gikk inn på folks tanker og følelser, og ville at de skulle oppdage det de alltid har visst. Jan Atle hadde en måte å snakke på som gjorde at alle kunne forstå det. Det var mange som fikk noe å tenke over etter dette innslaget.
Ordfører Odd Omland var en av mange som var svært tilfreds med dette arrangementet, og mener at det er veldig bra for kommunen å oppleve fellesskapet. 
I år var også samarbeidet med Kvinesdal vgs bedre, særlig med helse og sosiallinjen fordi kommunen har fått så mye mer hjelp av dem, blant annet ved mer utplassering.
Til kvelden ble det også satt opp en stor festmiddag, laget av elevene på kokkelinjen ved Kvinesdal vgs. På menyen er det Etrecộte med bakt potet og karamellpudding til dessert.
Utover kvelden ble det også underholdning med komikerne Mugge og Bugge som klarte å dra frem noen smil hos gjestene med deres humoristiske og musikalske innslag.

av Macdonald, Cheryl, publisert 6. november 2007 | Skriv ut siden