Bakgrunnen for fylkesordførerens innlegg er at det i en sak som hvor Lindesnes skrev om at sykehuset i Mandal kan bli solgt kan skapes et inntrykk av at fylkeskommunen fortsatt har ansvaret for sykehusene.
-Lindesnes journalist har i gårsdagens avis omtalt et møte vedrørende Mandal sykehus på en merkelig måte, som er egnet til å villede mange. ”Det var klinikksjef Pål Friis fra SSHF og fylkesvaraordfører Toril Runden som gjorde opp sykehusstatus for (ordfører) Møll” skriver journalisten. Ordvalget får leseren til å tro at fylkeskommunen ved fylkesvaraordføreren stiller på samme side som sykehusledelsen – mot kommunen – når det gjelder Mandal sykehus’ videre skjebne. Det er fullstendig feil, påpeker Westermoen.
-Fylkeskommunen har intet ansvar for problemene i sykehussektoren, men var invitert til møtet sammen med Mandal kommune for å bli orientert av sykehusledelsen. De enorme innsparingskravene og problemene Sørlandets sykehus sliter med, vil ikke bare gå ut over Mandal, men vil angå hele landsdelens befolkning, skriver fylkesordføreren.

av Torkelsen, Jan H., publisert 23. november 2007 | Skriv ut siden