Er fylkesordføreren tilfreds med den manglende konsekvensanalysen i forkant av sammenslåingen til KK Gimle?Vil fylkesordføreren ta initiativ til at fylkeskommunen gjennomfører en konsekvensanalyse av eventuelle fremtidige skolesammenslåinger i Vest – Agder?Fylkesordføreren vil besvare interpellasjonen ved fylkestingets åpning 11. desember.

Søgne, 30. november 2007

Interpellasjon til Fylkesordfører

Skolestruktur

I Fædrelandsvennen kunne man for kort tid siden lese om elever ved KK Gimle som har satt i gang en underskriftskampanje blant skolens elever. Målet for elevene er en tilbakeføring av den nye storskolen til den tidligere strukturen med to forskjellige og ulike skoler. Fædrelandsvennen blåser saken opp stort, og inntrykket man sitter igjen med er ikke positivt, hvis det er elevene som skal settes i sentrum i skolen.

I Hovedutvalg for kultur og utdanning sitt møte i november, tilbakeviser utdanningssjefen at det er kaotiske tilstander ved skolen, at ting nå begynner med å falle på plass.

En sammenslåing av to store skoler til en større storskole, vil antageligvis føre til lengre omstillinger for administrasjon, lærere og ikke minst for elevene.

Men la det bli slått fast med en gang. KKG er kommet for å bli, og omstillingene må gjennomføres av ledelsen ved skolen så raskt som mulig.

Når man ser i ettertid av vedtaket om sammenslåing, som ble gjort av Fylkestinget, kan man ikke se at utfordringer og konsekvenser rundt sammenslåingen er blitt belyst på en tilstrekkelig måte.

Nå skal Fylkeskommunen starte et arbeid med å vurdere skolestrukturen i Lister – regionen. I den forbindelse bør det ses på en helhetlig struktur i Vest – Agder, for å få hele strukturkabalen til å henge sammen i hele fylket. Dette kan med andre ord bety at det i fremtiden vil bli gjort vedtak om ytterligere skolesammenslåinger i fylket.

Spørsmål til Fylkesordføreren blir derfor:

1 Er Fylkesordføreren tilfreds med den manglende konsekvensanalysen i forkant av sammenslåingen til KK Gimle?

2 Vil Fylkesordføreren ta initiativ til at Fylkeskommunen gjennomfører en konsekvensanalyse av eventuelle fremtidige skolesammenslåinger i Vest – Agder.

Følgende oversendelsesforslag vil bli fremmet:

Fylkestinget ber rådmannen gjennomføre konsekvensanalyser ved fremtidige endringer av skolestrukturen i Vest – Agder.

Analysens omfang vedtas av fylkesutvalget

Christian Eikeland

Fremskrittspartiet

av Peersen, Tor, publisert 4. desember 2007 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • HU Utdanning Og Kompetanse 2019
  av jto, 12.11.19

  Forberedelsen til fire år med politisk virksomhet i gang

  Les mer
 • Bli Med På UFT
  av jto, 08.11.19

  Er du mellom 15-19 år? Bli med Ungdommens fylkesting

  Les mer
 • FT-web -22.10.19
  av jto, 16.10.19

  Følg fylkestingets møte 22. oktober direkte på web-TV

  Les mer