Cultiva har bevilget kr.125.000 til utviklingen av Porto franco – Kristiansand kulturelle frihavn. Gunnar Eikli, prosjektleder for Porto franco forklarer at prosjektet samler de fleste aktørene som på forskjellig vis driver med kystkultur i Kristiansand. Kristiansand har landets fineste og mest representative flåte av verneverdige fartøyer, Fullriggeren Sørlandet, lastedamperen Hestmanden, fyrforsyningsskipet Gamle Oksøy, losskøyta Dagmar Los for å nevne et lite utvalg. I dag ligger de spredt. Porto franco arbeider for å samle fartøyene på ett sted og utvikle et nytt og attraktivt maritimt opplevelsestilbud så nært byens sentrum som mulig.

av Macdonald, Cheryl, publisert 17. desember 2007 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Kulturbygg I Songdalen Fasade
  av jto, 19.06.19

  15 millioner kroner i fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Les mer
 • Fra Fyr Til Fyr
  av jto, 12.06.19

  Mange opplevelsesmuligheter på Lista søndag 16. juni

  Les mer
 • Kulturrell Møteplass I Songdalen
  av jto, 05.06.19

  Fylkesutvalget positivt til å gi fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Les mer