Fylkesutvalget besluttet i dag å følge opp et initiativ fra de fem kommunene i Lindesnesregionen: Audnedal, Lindesnes, Mandal, Marnardal og Åseral, om sammen med Vest-Agder fylkeskommune, å få utarbeidet en felles ”Lindesnesplan”. Det satses på et planopplegg som tilsvarer det kommunene i Listerregionen har fulgt for å få på plass Listerplanen. Initiativet til en egen ”Lindesnesplan” ble støttet av fylkestinget i desember i fjor. Det er senere fattet positive vedtak i alle de fem kommunene. Lindesnesrådet vil sammen med tre politikere fra fylkeskommunen fungere som planutvalg.

av Torkelsen, Jan H., publisert 18. desember 2007 | Skriv ut siden

Error loading MacroEngine script (file: ~/macroscripts/heltblank/content/right.cshtml)