Vest-Agder fylkeskommune, Kvinesdal kommune og Tinfos Jernverk etablerte i 2003 Lister Næringshage AS. Nå ønsker kommunen å samle den kompetanserettede, kunnskapsbaserte og finansielle innsatsen sin for næringsutvikling i Kvinesdal Vekst BA, som blant annet vil få ansvaret for å huse, drifte og videreutvikle Lister Næringshage. Derfor ønsker kommunen å selge aksjene sine i Lister Næringshage AS til Kvinesdal Vekst AB. Fylkestinget besluttet i dag å følge opp kommunens aksjesalg.

Vest-Agder fylkeskommune har hatt aksjer for 25 000 kroner i næringshagen. Behovet for fylkeskommunen som eier er nå falt bort ettersom Kvinesdal kommune vil samordne ressursene sine til næringsutvikling på en ny måte i forhold til tidligere.

av admin, publisert 12. desember 2007 | Skriv ut siden