Frps representant Anne Hove Sunnarvik (bildet) reiste i en interpellasjon til fylkesordfører Thore Westermoen i fylkestinget i dag spørsmål om fylkeskommunens internasjonaliseringsarbeid og vennskapsavtaler. Westermoen understreket i sitt svar at han ser det som viktig at Vest-Agder har et bredt internasjonalt engasjement gjennom politiske organer, de enkelte institusjoner og ansatte. -Dette fremmer vekst og utvikling i Vest-Agder og bidrar til å bygge fred og vennskap i verden, sa han. Han opplyste også at han har bedt fylkesrådmannen legge frem for fylkespolitikerne en samlet oversikt og status om fylkeskommuens internasjonale kontakter. Sist gang fylkestinget fikk en slik samlet oversikt var i desember 2004.

Fylkesordføreren var også oppfordret til konkret å gi en oversikt over samarbeidet med fylkeskommunens tre vennskapsfylkeallianser - Vest-Viru i Estland, Landstinget Sørmland i Sverige og Vestsjælland Amt i Danmark.

-Når det gjelder vennskapssamarbeid, er det bare med Vest-Viru at vi for tiden har noe aktivt samarbeid. I 2006 har det både vært politiske og faglige besøk, og vi er enige med Vest-Viru om at samarbeidet skal videreføres gjennom en mer operativ avtale, spesielt innenfor kultur og næring. Administrasjonen har på agendaen å forberede dette. Samarbeidet med Sørmland er "sovende”. Dersom vi skal vekke det opp igjen, må dette knyttes til mer konkrete prosjekter. Jeg er ikke innstilt på å ta noe initiativ i denne sammenhengen, men antar at vi heller må drøfte å avvikle dette formelt. Samarbeidet med Vestsjælland i Danmark er avviklet som følge av regionreformen i Danmark, sa Westermoen..

I et samarbeid med Vest-Viru trakk fylkesordføreren frem at det er viktig å engasjere både frivillige organisasjoner og profesjonelle institusjoner i Vest-Agder slik det ble gjort i år, da et stort kor fra Vest-Agder gjestet Vest-Viru i forbindelse med 17.mai. -Denne type kontakt utvikler vennskapet mellom våre folk. Fylkeskommunen er en formidler og finansieringspart for å få dette til. Fra Vest-Virus side legges det imidlertid betydelig vekt på offisiell representasjon fra politisk side, så denne må vi også ivareta. I forbindelse med Estlands nasjonaldag i år var daværende hovedutvalgsleder Jon Grindland representant for de folkevalgte, sa Westermoen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 11. desember 2007 | Skriv ut siden