Fylkestinget besluttet i dag å følge opp de budsjettpåplussingene fylkesutvalgets flertall foreslo i sist møte. Det innebærer at gjennom å heve fylkeskommunens konsesjonskraftinntekter med tre millioner kroner økes poster knyttet til utdanning, allmenn kultur, samferdsel og funksjonshemmedes paraplyorganisasjoner i årsbudsjettet for 2008. I tillegg økes rammene knyttet til kollektivtrafikk, transporttjenesteordningen for funksjonshemmede, et prøveprosjekt ”Hjem for en 50-lapp” og investeringer i fylkesveier.

av admin, publisert 11. desember 2007 | Skriv ut siden