Agderrådet deler årlig ut en likestillingspris. -Det er viktig å få frem og synliggjøre gode rollemodeller for Arbeidet med likestilling. Jeg oppfordrer de som leser Vest-Agder-fylkeskommunes nettside til å sende inn forslag på priskandidater, sier fylkesvaraordfører Toril Runden som er nyvalgt leder av Agderrådets likestillingsutvalg. Prisen er en statuett utført av Arne Vinje Gunnerud. Fristen for innsendelse av forslag er 15. januar 2008.

Formålet med likestillingsprisen er å yte honnør til mottakeren, samt stimulere til økt innsats i arbeidet for å fremme likestilling og likeverd mellom kvinner og menn i Agder. Likestillingsprisen kan tildeles personer, offentlige og private virksomheter og organisasjoner i Agder som har nedlagt et fortjenstfullt arbeid for fremme av likestilling og likeverd mellom menn og kvinner.

Likestillingsprisen vil bli utdelt på Agderrådets årsmøte.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Hilde Bergersen, tlf. 37 01 74 08, eller Hilde Skjulestad, tlf. 37 01 73 19.

Ytterligere informasjon finnes også på Agderrådets hjemmeside: www.agderradet.no

Forslag sendes: Agderrådet, Serviceboks 606, 4809 Arendal

Forslag kan også sendes på e-post til postmottak@aa-f.kommune.no

av Torkelsen, Jan H., publisert 10. desember 2007 | Skriv ut siden