Det vil sannsynligvis bli etablert to fyllestasjoner for hydrogendrevne kjøretøy i Vest-Agder i løpet av kort tid. Vest-Agder fylkeskommune har siden juni i år ledet et prosjekt kalt Hydrogenknutepunkt Agder. Ved siden av fylkeskommunen deltar Lyngdal kommune, Kristiansand kommune, Norske Shell, Universitetet i Agder og Air Products i prosjektet som har tatt initiativ for å introdusere hydrogen på Agder. I første omgang legges det opp til å åpne to stasjoner for hydrogenfylling i henholdsvis Kristiansand og Lyngdal i 2009.

Gjennom prosjektet er det klargjort at forutsetningene for etablering av hydrogenfyllestasjoner på Agder er gode. Det er et mål å få med aktører fra forskning, det offentlige og næringslivet til å forplikte seg til å støtte bygging og drift av stasjonene. Videre er det ønskelig å få disse med for å bidra med kompetanse og eventuelt innkjøp av hydrogenbiler til fylling ved de to stasjonene. Prosjektet skal spre informasjon om hydrogen som fremtidens energibærer i Agder.

På lengre sikt vil prosjektet medvirke til kompetanseutvikling innenfor hele hydrogenkjeden, fra produksjon og håndtering til distribusjon og bruk på Agder. Gjennom å utvikle hydrogenkompetansen på Agder legges grunnlaget for en ny langsiktig og miljøvennlig næringsutvikling.

Fylkestinget besluttet i dag at Vest-Agder fylkeskommune skal delta videre i prosjektarbeidet. Fylkeskommunen påtar seg også ledelsen for gjennomføringen av prosjektet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 12. desember 2007 | Skriv ut siden