Mediene er godt tilfreds med samarbeidet med Vest-Agder fylkeskommune viser en undersøkelse som Telemark fylkeskommune har fått gjennomført av Aalund Research Center i Århus. Kommunikasjonsanalysen ”PR-barometeret Samfunn” bygger på telefoniske intervju med innenriks- og lokaljournalister i Norge. Vest-Agder fylkeskommune scorer, i følge nettsidene til Telemark fylkeskommune, høyest på de fleste områdene, men blir slått av Telemark på spørsmål som gjelder "organisasjonens åpenhet", "ledelsens vilje til å uttale seg" .

av admin, publisert 3. desember 2007 | Skriv ut siden